WizVSP 2.0.1 is not starting

Hi,
I’m trying to fix broken connection between windows server 2022 and remote serial to Ethernet installed inside tripod turnstile, this tripod should be opened once scanned receipt.
My problem is when I open WIZ VSP I get an error:

Szczegółowe informacje na temat wywoływania debugowania w trybie JIT (just in time)
zamiast tego okna dialogowego znajdują się na końcu tego komunikatu.

************** Tekst wyjątku **************
System.NullReferenceException: Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu.
  w VSP.clsClientCom.ParseGetListXmlConnNode(XmlNode xNd)
  w VSP.frmMain.AddTvNode(XmlNode xNode)
  w VSP.frmMain.frmMain_Load(Object sender, EventArgs e)
  w System.EventHandler.Invoke(Object sender, EventArgs e)
  w System.Windows.Forms.Form.OnLoad(EventArgs e)
  w System.Windows.Forms.Form.OnCreateControl()
  w System.Windows.Forms.Control.CreateControl(Boolean fIgnoreVisible)
  w System.Windows.Forms.Control.CreateControl()
  w System.Windows.Forms.Control.WmShowWindow(Message& m)
  w System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
  w System.Windows.Forms.ScrollableControl.WndProc(Message& m)
  w System.Windows.Forms.Form.WmShowWindow(Message& m)
  w System.Windows.Forms.Form.WndProc(Message& m)
  w System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
  w System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
  w System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)


************** Zestawy załadowane **************
mscorlib
  Wersja zestawu: 4.0.0.0
  Wersja Win32: 4.8.4644.0 built by: NET48REL1LAST_B
  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v4.0.30319/mscorlib.dll
----------------------------------------
VSP
  Wersja zestawu: 2.0.0.1
  Wersja Win32: 2.0.0.1
  CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/WIZnet/WIZ%20VSP/VSP.exe
----------------------------------------
Microsoft.VisualBasic
  Wersja zestawu: 10.0.0.0
  Wersja Win32: 14.8.4161.0 built by: NET48REL1
  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic/v4.0_10.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.dll
----------------------------------------
System
  Wersja zestawu: 4.0.0.0
  Wersja Win32: 4.8.4644.0 built by: NET48REL1LAST_B
  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
----------------------------------------
System.Core
  Wersja zestawu: 4.0.0.0
  Wersja Win32: 4.8.4644.0 built by: NET48REL1LAST_B
  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Core/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll
----------------------------------------
System.Windows.Forms
  Wersja zestawu: 4.0.0.0
  Wersja Win32: 4.8.4550.0 built by: NET48REL1LAST_C
  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
----------------------------------------
System.Drawing
  Wersja zestawu: 4.0.0.0
  Wersja Win32: 4.8.4390.0 built by: NET48REL1LAST_C
  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
----------------------------------------
System.Configuration
  Wersja zestawu: 4.0.0.0
  Wersja Win32: 4.8.4380.0 built by: NET48REL1LAST_B
  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
----------------------------------------
System.Xml
  Wersja zestawu: 4.0.0.0
  Wersja Win32: 4.8.4161.0 built by: NET48REL1
  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
----------------------------------------
System.Runtime.Remoting
  Wersja zestawu: 4.0.0.0
  Wersja Win32: 4.8.4161.0 built by: NET48REL1
  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Runtime.Remoting/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Runtime.Remoting.dll
----------------------------------------
mscorlib.resources
  Wersja zestawu: 4.0.0.0
  Wersja Win32: 4.8.4161.0 built by: NET48REL1
  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/mscorlib.resources/v4.0_4.0.0.0_pl_b77a5c561934e089/mscorlib.resources.dll
----------------------------------------
System.Windows.Forms.resources
  Wersja zestawu: 4.0.0.0
  Wersja Win32: 4.8.4161.0 built by: NET48REL1
  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/v4.0_4.0.0.0_pl_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll
----------------------------------------

************** Debugowanie w trybie JIT **************
Aby włączyć debugowanie w trybie just in time (JIT), plik .config tej
aplikacji lub komputera (machine.config) musi mieć
wartość jitDebugging ustawioną w sekcji system.windows.forms.
Aplikacja musi być również skompilowana z włączonym
debugowaniem.

Na przykład:

<configuration>
  <system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>

Gdy debugowanie JIT jest włączone, wszystkie nieobsługiwane wyjątki
są wysyłane do debugera JIT zarejestrowanego na komputerze
i nie są obsługiwane w tym oknie dialogowym.Hi,
The latest version of WIZVSP is V2.0.2_R2. Please retest with this version.
When I’ve run it in other Windows Server 2022 environments, it works fine. I need more information about your environment.

Can you describe in more detail what the issue is?

Hi,
where I could download version WIZVSP V2.0.2_R2 ?

You can request a serial key to use WIZVSP and download the program via the link below.

I’m not sure what wiznet product model is installed on this tripod, I have IP connectivity and its MAC address, how could I check this?

The device name is not a required field.
If you have it, fill it in; if you don’t, it’s okay to leave it as the default.